1414 สายด่วนข้อมูลข่าวสารความรู้

      บริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้ เป็นการให้บริการผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 510 คู่สาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกฟังข้อมูลและเลือกใช้บริการจากเมนูต่าง ๆ เช่น ข้อมูลข่าวสารด้านคนพิการ ข่าวสารประจำวันจากหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ข่าว หนังสือเสียงจากห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติ การ streaming จากคลื่นวิทยุและช่อง TV digital ที่คนตาบอดสนใจ

ภาพอาสาสมัครอ่านหนังสือ
โลโก้ 1414
คนกำลังถือสมาร์ทโฟนที่มีโลโก้ 1414

      ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการ 1414 สายด่วนข่าวสารความรู้ ได้ที่ facebook แฟนเพจ 1414Plus –บริการข้อมูลข่าวสารสำหรับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์

Facebook Page 1414