บริการหมอคอมเพื่อปรึกษาปัญหาและขอรับคำแนะนำด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจน

     เรื่อง IT สำหรับคนตาบอด กรณีต้องการใช้บริการรับฟังหนังสือเสียงจากห้องสมุดผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้และต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนใช้บริการ

กิจกรรมอบรมไอที
อบรมไอที
อบรมไอที
อบรมไอที