บริการ Read for the Blind

      RFB เป็น application เพื่อการผลิตและให้บริการรับฟังหนังสือเสียงในระบบเดซี่โดยการทำงานแบ่งเป็น 2 function หลัก ได้แก่ function ที่จะช่วยให้อาสาสมัครสามารถบันทึกเสียงและปรับปรุงแก้ไข (edit) file เสียงแล้ว upload ผลงานในรูปแบบของหนังสือเสียงระบบเดซี่เพื่อให้คนตาบอดเข้าไปรับฟังต่อไป และอีกหนึ่ง function เป็นส่วนของระบบบริการที่ให้คนตาบอดเข้าไปรับฟังหนังสือเสียงได้ทันทีภายหลังจากที่อาสาสมัครทำการ upload ซึ่งจุดเด่นของการบริการข้อมูลข่าวสารใน application นี้ คือความรวดเร็วและความสดใหม่ของข้อมูล นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงการทำงานของ application เข้ากับ social media เพื่อให้อาสาสมัครและคนตาบอดสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกันได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว สำหรับคนตาบอดที่ต้องการใช้บริการต้องสมัครเป็นสมาชิก1414plus ก่อน application นี้ ให้บริการทั้งในระบบ Android และ Ios

แอปพลิเคชั่น RFB
แอปพลิเคชั่น RFB
มือกำลังใช้ RFB