ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า ผู้ป่วยหลายคนที่หายจากโรคโควิด-19 ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนาอีกครั้ง ซึ่งสร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายว่า คนทั่วไปสามารถติดเชื้อไวรัสได้ในช่วงเวลาอันสั้นมากกว่า 1 ครั้ง แต่ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ที่ส่งผลให้เกิดโรคโควิด-19 ใช้การตรวจหาเชื้อพันธุกรรมของไวรัส ดังนั้น ผลตรวจที่เป็นบวกจึงไม่ได้ชี้ว่า คน ๆ นั้นมีความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสได้
ในรายงานของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค ประเทศเกาหลีใต้ แสดงตัวอย่างของผู้ป่วยที่ “ตรวจพบเชื้ออีกครั้ง” ซึ่งเป็นเชื้อที่ไม่สามารถแพร่ระบาดได้ โดยผลการศึกษาชี้ว่า ชุดตรวจหาเชื้อจะนำเอาเชื้อพันธุกรรมของไวรัสที่ตายแล้วหรือไม่สามารถทำให้ติดเชื้อได้แล้วมาแสดงผล ซึ่งนักวิจัยชี้ว่า เมื่อไม่มีเชื้อไวรัสที่สามารถทำให้ติดเชื้อได้ ก็แปลว่า คนเหล่านี้ไม่ได้ติดเชื้อและไม่สามารถแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นได้
นักวิจัยทำการศึกษา ด้วยการแยกเชื้อไวรัสโคโรนาที่ทำให้ติดเชื้อได้ ออกจากตัวอย่างที่ได้จากผู้ป่วย 108 คน ที่กลับมาตรวจเป็นผลบวกอีกครั้ง ปรากฏว่าผลตรวจของตัวอย่างทั้งหมดเป็นลบ ขณะเดียวกัน เมื่อนักวิทยาศาสตร์ตรวจ 23 ตัวอย่างของผู้ป่วย เพื่อหาแอนติบอดีที่ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา ก็พบว่า เกือบทุกตัวอย่างสร้างแอนติบอดีที่สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสไม่ให้เข้ามาในเซลล์ร่างกายได้ ดังนั้น การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองตามธรรมชาติจะช่วยป้องกันจากการติดเชื้ออีกครั้งได้ อย่างน้อยที่สุดก็ในระยะเวลาอันสั้น