แม้ว่าการสวมหน้ากากจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคม จากการระบาดของโรค COVID-19 แต่นักวิจัยชาวญี่ปุ่นก็ออกมาเตือนว่า เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่ควรสวมหน้ากาก
นักวิจัยจากสมาคมกุมารเวชศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองว่าไม่ควรสวมหน้ากากให้เด็กเล็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบ เพราะการสวมหน้ากากจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของเด็กๆ และยังทำให้หายใจลำบาก รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกด้วย เนื่องจากเด็กมีทางเดินหายใจที่แคบกว่าผู้ใหญ่ หน้ากากจะทำให้เด็กหายใจได้ยากขึ้น และทำให้ปอดทำงานหนักกว่าเดิม นอกจากนี้ การสวมหน้ากากยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการสำลัก โดยเฉพาะเมื่อเด็กเล็กอาเจียนขณะสวมหน้ากาก
อย่างไรก็ตาม นักวิจัยชี้ว่าเด็กเล็กนั้นมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสต่ำกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้น ทางสมาคมจึงสรุปว่า เด็กเล็กที่มีอายุไม่เกิน 2 ขวบ ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ได้ที่นี่